top of page
Asset 7_4x_edited.png

Przedszkole Happy Preschool

Rekrutacja

Zapraszamy do zapisów!

Nasze przedszkole to:

  • 12 letnie doświadczenie.

  • Wielokulturowy, stabilny, doświadczony i doskonale wykształcony zespół otaczający naszych wychowanków opieką, szacunkiem i stwarzający najlepsze z możliwych warunki do rozwoju dzieci we wszystkich aspektach. Nasi mali absolwenci świetnie władają językiem angielskim, są otwarci na różnorodność świata, tolerancyjni, śmiało podejmują wyzwania i nawiązują przyjaźnie.

  • wychowanie w kierunku dwujęzyczności – całodzienny kontakt z językiem polskim i angielskim.

  • codzienne lekcje z języka angielskiego i podstawy programowej

  • praca dydaktyczna oparta między innymi o: metodę projektów, dziecięcą matematykę Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, bajko-terapię, pedagogikę zabawy- Klanza, odimienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak i inne

  • codzienne autorskie zajęciami Good Morning English – poranna dawka języka angielskiego w zabawowo – tanecznej formie

  • stała współpraca ze specjalistami z dziedziny logopedii i psychologii oraz lokalnymi poradniami pedagogicznymi

  • bogaty pakiet zajęć w ramach czesnego: taniec, rytmika (prowadzona również w języku angielskim), gimnastyka korekcyjna, sporty olimpijskie, edukacja muzyczna i teatralna

  • własny plac zabaw, codzienna dawka zabaw i aktywności na świeżym powietrzu

  • wycieczki do teatrów, filharmonii, zoo, muzeów czy bibliotek, straży pożarnej oraz wiele atrakcji organizowanych w przedszkolu takich jak: warsztaty tematyczne, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, bale, imprezy okolicznościowe, sesje fotograficzne itp.

Asset 53_4x.png
bottom of page