top of page
Asset 7_4x_edited.png

Przedszkole Happy Preschool

Rekrutacja

Nasze przedszkole to:

 • 14 letnie doświadczenie w edukacji i opiece nad dziećmi,

 • wykwalifikowany i kreatywny zespół nauczycieli, który otacza naszych wychowanków troskliwą opieką oraz efektywnie przekazuje wiedzę; takie podejście stwarza optymalne warunki do rozwoju dzieci we wszystkich aspektach,

 • wychowanie w kierunku dwujęzyczności – całodzienny kontakt z językiem polskim i angielskim,

 • codzienne zajęcia z języka angielskiego według sprawdzonego autorskiego programu nauczania, realizacja podstawy programowej dla przedszkoli MEN,

 • praca dydaktyczna oparta między innymi o metodę projektów, dziecięcą matematykę Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, bajko-terapię, odimienną metodę nauki czytania i pisania Ireny Majchrzak,

 • codzienne zajęcia Good Morning English – poranna dawka języka angielskiego w zabawowo – tanecznej formie,

 • stała współpraca ze specjalistami z dziedziny logopedii i psychologii oraz lokalnymi poradniami pedagogicznymi,

 • atrakcyjny pakiet zajęć dodatkowych w ramach czesnego: taniec, rytmika (prowadzona w języku angielskim), wychowanie fizyczne oraz zajęcia fakultatywne: robotyka, ceramika, judo,

 • własny plac zabaw, codzienna dawka zabaw i aktywności na świeżym powietrzu,

 • wycieczki do teatrów, filharmonii, zoo, muzeów czy bibliotek, straży pożarnej oraz wiele atrakcji organizowanych w przedszkolu takich jak: warsztaty tematyczne, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, bale, imprezy okolicznościowe czy sesje fotograficzne,

 • przestronne i kolorowe wnętrza przystosowane zarówno do zabawy jak i nauki

Śledź naszą aktywność w przedszkole i żłobku Happy Preschool w Wialnowie na naszym facebooku

Asset 53_4x.png
bottom of page