top of page
Asset 7_4x_edited.png

Zerówka w Happy Preschool

Rekrutacja

 • 12 letnie doświadczenie,

 • wykwalifikowany i kreatywny zespół nauczycieli, który otacza naszych wychowanków troskliwą opieką oraz efektywnie przekazuje wiedzę; takie podejście stwarza optymalne warunki do rozwoju dzieci we wszystkich aspektach,

 • nasi mali absolwenci z łatwością posługują się językiem angielskim, są tolerancyjni i otwarci na kulturową różnorodność świata, śmiało podejmują wyzwania i nawiązują przyjaźnie,

 • wychowanie w kierunku dwujęzyczności – całodzienny kontakt z językiem polskim i angielskim,

 • codzienne zajęcia z języka angielskiego według sprawdzonego autorskiego programu nauczania oraz realizacja podstawy programowej MEN,

 • efektywne metody nauczania przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole

 • praca dydaktyczna oparta między innymi o dziecięcą matematykę Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, metodę nauki czytania i pisania Ireny Majchrzak, kodowanie, metodę projektów

 • codzienne zajęcia Good Morning English – poranna dawka języka angielskiego w zabawowo – tanecznej formie,

 • stała współpraca ze specjalistami z dziedziny logopedii i psychologii oraz lokalnymi poradniami pedagogicznymi,

 • atrakcyjny pakiet zajęć dodatkowych w ramach czesnego: taniec, rytmika (prowadzona w języku angielskim), wychowanie fizyczne oraz zajęcia fakultatywne: robotyka, ceramika, judo,

 • własny plac zabaw, codzienna dawka zabaw i aktywności na świeżym powietrzu,

 • wycieczki do teatrów, filharmonii, zoo, muzeów czy bibliotek, straży pożarnej oraz wiele atrakcji organizowanych w przedszkolu takich jak: warsztaty tematyczne, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, bale, imprezy okolicznościowe czy sesje fotograficzne,

 • przestronne i kolorowe wnętrza przystosowane zarówno do zabawy jak i nauki

Asset 53_4x.png
bottom of page